18-08-2013: Το athens indymedia είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

Το athens indymedia είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων. Γίνεται προσπάθεια να επανέλθουμε σύντομα