17-10-2013 Το Athens Indymedia είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

Το athens indymedia αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί και να διορθωθεί.

Προσωρινά είναι μόνο διαθέσιμο ως κρυμμένη υπηρεσία στο δίκτυο Tor εδώ http://gutneffntqonah7l.onion/

Για να εγκαταταστήσετε το Tor : https://www.torproject.org/